Slachtofferhulp en herstelbemiddeling

Criminologie en victimologie / Conflictoplossing

Slachtofferhulp en herstelbemiddeling

Samenvatting

De ontwikkelingen binnen slachtofferzorg en -rechten staan centraal in het eerste gedeelte van dit nummer. In het tweede gedeelte wordt ingezoemd op een andere maatschappelijk trend die nadrukkelijk tegemoet komt aan slachtofferbelangen: herstelbemiddeling. Hoewel de vooralsnog schaarse experimenten in Nederland worden toegejuicht, resteren er veel vragen. In welke fase is herstelbemiddeling het meest geëigend: voor, tijdens of na de zitting? Welke risico's brengt een mislukte mediation voor slachtoffers en daders met zich mee? Is hun rechtszekerheid voldoende gewaarborgd en in hoeverre is de herstelrechtelijke sanctie proportioneel?

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Y.H. Heslinga - De professionalisering van slachtofferhulp; activiteiten en ontwikkelingen
 2. J. van Erp en M. Verberk - Evaluatie regelgeving Terwee; bevindingen van slachtoffers
 3. Van Dijk - Slachtoffers in de strafrechtspleging; enige recente ontwikkelingen
 4. M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen - Het Nederlandse slachtofferbeleid; een rechtsvergelijkend perspectief
 5. E. Rassin - Het getraumatiseerde slachtoffer; behandeling, verhoor en hiaten in de herinnering
 6. A.C. Spapens - Bemiddeling in relatie tot het strafproces
 7. J. Frijns - Herstelbemiddeling in de praktijk; uitzicht door inzicht
 8. L. Walgrave - Herstelrecht en strafrecht; duet of duel?
 9. I. Wijers - Family group conferencing; kanttekeningen bij herstelrecht voor jeugdige delinquenten
 10. C.P.M. Cleiren - De andere kant van het gelijk; strafgeding of mediation?
 11. Bijlage: de International Victimology Website   

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2001
Reeks:
Justitiële verkenningen 2001/03