Private opsporing

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

Private opsporing

Samenvatting

De opmars van private recherche roept veel vragen op die in dit nummer ruimschoots aan bod komen. Kunnen werknemers zich verweren tegen particuliere berechting en sanctionering zoals ontslag, inhouding op salaris, of terugbetaling? Hoe staat het met de democratische controle en rechtsgelijkheid? In hoeverre zijn private opspoorders gebonden aan regels? In hoeverre raakt de overheid het zicht op criminaliteitsbestrijding kwijt door de verminderde aantallen aangiftes? Worden de kerntaken van politie en justitie erdoor ondermijnd?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. P. Klerks en M. Scholtes - Particuliere recherche; een informatiemarkt in ontwikkeling
  2. F. van Dijk en J.J. de Waard - De markt voor private opsporing; vraag en aanbod
  3. M. Cools - Private opsporing in België; de detectivewet en de nieuwe criminologische markt
  4. A.B. Hoogenboom - Bedrijfsspionage; infiltratie en inlichtingenwerk in de private sector
  5. B.W.M. van der Lugt - Waarborgen voor private opsporing; wetgeving of zelfregulering?
  6. L. Gunther Moor en C.D. van der Vijver - Privatisering van opsporing; een kader voor normering    

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2001
Reeks:
Justitiële verkenningen 2001/04