Dier en recht

Dier en recht

Samenvatting

In dit nummer zijn een aantal historische, ethische en juridische beschouwingen samengebracht die tezamen een goed beeld geven van de belangentegenstellingen tussen de bio-industrie en dierenbeschermingsorganisaties, en grote problemen en dilemma's waarvoor het dierenwelzijnsbeleid wordt geplaatst.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. K. Davids - Dierenbescherming in Nederland vanaf 1864
  2. D. Boon  - Mens en dier; gezworen vijanden
  3. M. Cornelisse  - De rammelende erwt; ethisch denken over dieren en de natuur
  4. Tj. de Cock Buning - Ethische vragen rondom proefdieren; genetische manipulatie
  5. F.H. de Jonge en B.M. Sprujit  - Kennis over dierenwelzijn; toepassing in recht en regelgeving
  6. S. van de Wouw  - Procederen tegen dierenleed
  7. E.N. Noordhuizen-Stassen - De MKZ-uitbraak in 2001; naar een verantwoord preventiebeleid
  8. M. Haan - Europees recht en het welzijn van landbouwhuisdieren
  9. C.M. Vinke - Handel in exotische dieren; organisatiestructuren en werkwijzen   

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2001
Reeks:
Justitiële verkenningen 2001/09