Waarheidsvinding

Civiel recht en civiel proces / Bewijslast

Waarheidsvinding

Samenvatting

Medio 2001 verscheen het rapport Post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999) van de hand van de onderzoekers Van de Bunt, Fijnaut en Nelen. In dit rapport wordt uiteengezet op welke wijze politie en justitie in de periode 1996-1999 hebben getracht om de ware toedracht van de IRT-affaire te achterhalen. Naar aanleiding van de publicatie van het rapport werd door de sectie criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en het WODC op 11 december 2001 een studiedag georganiseerd onder de titel Zoektochten naar 'dé Waarheid'. In dit nummer zijn de bijdragen van de diverse inleiders gebundeld.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. H.G. van de Bunt - De onderste steen; enkele kanttekeningen bij het primaat van het strafrecht in de waarheidsvinding 8
  2. G.H. de Vries- Wat is waarheid? Een filosofische benadering 16
  3. E. Myjer - Strafrechtelijk onderzoek en waarheidsvinding 26
  4. E.R. Muller - Waarheidsvinding en parlementair onderzoek 36
  5. H. Geveke - De staat van commissies; tussen politiek en waarheidsvinding 50
  6. C. Fijnaut - Parlementaire politiek en wetenschappelijk onderzoek; een uitdagende ervaring 65
  7. J.M. Nelen - Dansen op het slappe koord; wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 79
  8. R. Eshuis - Speelveld voor onderzoek 87
  9. M. Haenen - Waarheidvinding en journalistiek 93 

Summaries 100
Journaal 104
Literatuuroverzicht 109

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Justitiële verkenningen 2002/02