Justitie en media

Justitie en media

Samenvatting

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen media en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd inzicht te krijgen in de werkwijze van de media: hoe selecteren zij, hoe wordt een incident een ‘kwestie’ en welke rollen en taken nemen de media op zich (bijvoorbeeld die van waakhond)? Ook de vraag wie nu wiens agenda bepaalt, de verhouding tussen media en beleidsmakers, komt aan bod, alsmede de functie van openbaarheid in de strafrechtspleging in zijn algemeenheid.

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

  1. C. Brants en K. Brants - Vertrouwen en achterdocht; driehoeksverhouding justitie-media-burger 8
  2. B. van Gestel - Media en criminaliteitsbestrijders; wie beïnvloedt wie? 29
  3. L. van Lent - Beeldvorming in de strafrechtspleging; openbaarheid, legitimiteit en appearances 42
  4. J.L. de Wijkerslooth en J. Simonis - Voorlichters, communicatieadviseurs en media-managers; de etaleurs van de overheid? 52
  5. M.P.C. Scheepmaker - ‘Justitie heeft een imagoprobleem’; een gesprek met Peter R. de Vries 63

Summaries 70

Journaal 73

Literatuuroverzicht 78

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Kluwer
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Justitiële verkenningen 2002/06