Criminaliteit op zee

Criminaliteit en delicten / Scheepvaartdelict

Criminaliteit op zee

Samenvatting

De bedoeling van dit themanummer van Justitiële verkenningen is het probleem van criminaliteit op zee in kaart te brengen: wat gebeurt er op de wereldzeeën wat het daglicht niet kan verdragen? Het nummer heeft dus een inventariserend karakter en wil daarnaast aandacht geven aan internationaal zeerechtelijke kwesties en handhavings- en veiligheidsstrategieën.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. G. Teitler: Zeeroof in Zuid Oost Azië; een historische vergelijking
  2. H.G. van de Bunt, E.K.J. Pladdet: Geweld op zee; een verkenning naar de aard en omvang van zeepiraterij
  3. M. Harjono, E. Leemans: Vervuilen loont; organisatie van internationale scheepvaart stimuleert milieuvervuiling op zee
  4. N. Winchester: Open registers; zelfregulering en criminaliteit
  5. E. Faber: Wegbrengen van schepen en de Nederlandse verzekeringsbeurzen
  6. A.H.A. Soons: Rechtshandhaving op zee; het internationaalrechtelijk kader
  7. P.J.J. van der Kruit, D.S. Blocq: Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine  

Summaries/Journaal/Literatuur/Rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2003
Reeks:
Justitiële verkenningen 2003/02