Polen

Polen

Samenvatting

In dit themanummer over Polen – van de nieuwe lidstaten het land met de grootste bevolking (veertig miljoen mensen) – wordt een beeld geschetst van de veranderingen die zich de afgelopen jaren op politiek en maatschappelijk terrein hebben voorgedaan. Daarbij ligt de nadruk op het rechtssysteem en de justitiële sector. De verwachte gevolgen van de aansluiting bij de Europese Unie voor Polen zelf komen aan de orde alsmede de consequenties voor de huidige EU-lidstaten, in het bijzonder Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. M. Król: De staat van Polen; een democratie zonder staatsburgers
  2. B. Gruszczynska en A. Rzeplinski: Corruptie in Polen; een alledaags verschijnsel
  3. P.P. Mlicki: De politie in Polen; hervormingen en uitdagingen
  4. E.J. Meijer: Grensbewaking in Polen
  5. P. Meijknecht: Het Poolse privaatrecht; graadmeter van politieke veranderingen in Polen
  6. C. Pool: Hedendaagse migratie van Polen naar Nederland
  7. A. Weenink en S. Huisman: Poolse bendes in Nederland; voorlopige bevindingen  

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Boeken en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2003
Reeks:
Justitiële verkenningen 2003/04