Beroepsethiek en marktwerking

Civiel recht en civiel proces / Belastingadviseurs

Beroepsethiek en marktwerking

Samenvatting

In deze aflevering staat de vraag centraal of en hoe de beroepsethiek onder invloed van marktwerking aan het veranderen is. Naast de advocaat, de notaris en de gerechtsdeurwaarder krijgen ook de accountant en de belastingadviseur aandacht. Ook dit zijn particuliere ondernemers die geacht worden zich in hun werk zodanig onafhankelijk op te stellen, dat zij in hun dienstverlening aan de cliënt het publieke belang meewegen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Vertrouwen onder druk; vrije juridische beroepen tussen professie en commercie - E. Niemeijer en M. ter Voert
  2. Integriteitsproblemen van advocaten en notarissen in relatie tot georganiseerde criminaliteit - F. Lankhorst en J.M. Nelen
  3. Notariaat, ethiek en marktwerking - Z.D. Laclé
  4. De gerechtsdeurwaarder; zakenman of functionaris? - A.W. Jongbloed
  5. De accountant; onafhankelijkheid in een meervoudig spanningsveld - A. Schilder en W.H.J.M. Nuijts
  6. Belastingadviseurs in de knel tussen twee loyaliteiten - A.L.J. Grotenhuis  

Internetsites: Beroepsethiek
Summaries
Journaal
WODC-rapportenlijst

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Justitiële verkenningen 2005/03