Ambtelijke corruptie

Politie en rechtshandhaving / Delict tegen openbaar gezag

Ambtelijke corruptie

Samenvatting

In dit themanummer zijn drie artikelen opgenomen die geschreven zijn op basis van het onderzoek 'Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur', uitgevoerd door de VU-wetenschappers Huberts en Nelen in opdracht van het WODC. Uit deze artikelen wordt duidelijk dat bestraffing van corruptie relatief weinig voorkomt en dat rechters bovendien vaak milde straffen opleggen. Daarnaast blijkt bestrijding van ambtelijke corruptie veelal geen hoge prioriteit te hebben. Behalve voor de Nederlandse situatie is er ook aandacht voor de inspanningen op internationaal niveau in de strijd tegen corruptie, alsmede voor de vraag in hoeverre er bij de bestrijding van corruptie rekening moet worden gehouden met culturele verschillen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Tussen corruptie en corruptieparadox; over de omvang van corruptie in Nederland - L.W.J.C. Huberts en K. Lasthuizen
  2. Ambtelijke corruptie in de strafwetgeving - E. Sikkema
  3. De strafrechtelijke afdoening van ambtelijke corruptie - J.M. Nelen
  4. De corrupte functionaris; zijn omkoper en hun relatie - G. de Graaf
  5. Buitenlandse corruptie en de aanpak door de Rijksrecherche - J.H. Maat
  6. De vele gezichten van corruptie; een antropologische kijk - T.K. Sissener
  7. De strijd van de Wereldbank tegen fraude en corruptie - M. de Jong

Boekrecensie - M. van Hulten over Michael Johnston: Syndroms of corruptions
Summaries
Journaal
WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 2005/07

Meer informatie