Victimologie, slachtofferschap en samenleving

Criminologie en victimologie / Conflictoplossing

Victimologie, slachtofferschap en samenleving

Samenvatting

De victimologie heeft zich internationaal ontwikkeld tot een zelfstandige discipline met eigen handboeken en wetenschappelijke tijdschriften. Slachtofferenquêtes zijn uitgegroeid tot een nuttig en veelgebruikt instrument en slachtoffers van criminaliteit kunnen een beroep doen op tal van voorzieningen. In dit themanummer wordt de balans opgemaakt van deze ontwikkeling. Teven komen tal van nieuwe vragen en inzichten op de terreinen van victimologie, hulpverlening en straf(proces)recht aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Victimologie; voorgeschiedenis en stand van zaken - J.J.M. van Dijk, M.S. Groenhuijsen en F.W. Winkel
  2. De spiraal van schaamte en geweld - M. Groen
  3. Wat wil het slachtoffer? - A. ten Boom en K.F. Kuijpers
  4. Slachtoffer-dadergesprekken als vorm van rechtshandhaving - J.R. Blad
  5. Het slachtoffer in de strafrectelijke procedure; de implementatie van het Europese Kaderbesluit - M.S. Groenhuijsen en A. Pemberton
  6. Van slachtofferisme naar veiligheidspopulisme - H.M. Verrijn Stuart  

Summaries
Internetsites
Journaal
De WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Justitiële verkenningen 2007/03