Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Staats- en bestuursrecht / Burgerschap

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Samenvatting

Dit themanummer belicht de verschillende conflicten in het denken over 'vrijheid, gelijkheidheid en broederschap'. Ingegaan wordt op mogelijke transformaties sinds de negentiende eeuw van de aloude uitgangspunten van deze basisbeginselen. Steeds staat daarbij de vraag voorop hoe in onze tijd de waarden van de Franse Revolutie worden ingevuld en geordend.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Moderne samenlevingen; individuele rechten en collectieve rechten - T. Ramadan
  2. Vrijheid boven alles; over de rechtsstaat op een hellend vlak - A.J. Kwak
  3. Verschil en ongelijkheid; een lofzang - P.H.A. Frissen
  4. Democratie en straf na de maakbare samenleving - G. van Oenen
  5. Over de kloof tussen elite en volk - C. Rutenfrans
  6. Tegen 'actief burgerschap' - W. Schinkel    

Boekrecensie: Het land van aankomst - P. Scheffer (door P. Hilhorst)
Summaries
Internetsites
Journaal
Register Justitiële verkenningen 2007

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Justitiële verkenningen 2007/08