Dwang en drang in de hulpverlening

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Dwang en drang in de hulpverlening

Samenvatting

Kun je iemand helpen die niet om hulp vraagt? Dit is in de kern de vraag waarvoor elke professional of hulpverlener in een gedwongen kader zich gesteld ziet, én de rode draad door dit themanummer over dwang en drang in de hulpverlening. Effectieve interventies vragen om effectieve professionals. Aangezien het laatste niet automatische uit het eerste voortvloeit, is een herbezinning op de rol van de professional gewenst. Immers, zonder effectieve professionals geen effectieve interventie. Met dit themanummer wordt beoogd een bijdrage te leveren aan die herbezinning en inzicht te bieden in de theorie en praktijk van zorg en hulp in een dwangkader.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Zorg onder dwang en drang; een verkenning van mogelijkheden en grenzen - M. van Ooyen-Houben, D. Roeg, C.H. de Kogel en M. Koeter
  2. Professioneel werken in gedwongen kader - A. Menger
  3. Paradoxen of dilemma's? Over dwang in het werk van Reclassering Nederland - R. Poort en A. Andreas
  4. Hulp en dwang vanuit zorgethisch perspectief - G.A.M. Widdershoven en T.A. Abma
  5. Juridische aspecten van dwangbehandeling - A. van der Horst
Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Justitiële verkenningen 2008/03