Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerkanalyse

Samenvatting

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeenschap aanwezig zijn om de persoonlijke gezins- en sociale organisatie vorm te geven en die hun ontstaan en uiting vinden in sociale steun en participatie. Belangrijke elementen van sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele netwerken, gedeelde normen en waarden, vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor de leefgemeenschap. Sinds medio jaren negentig worden sociale netwerken ook toegepast op forensische doelgroepen en bij opsporingsonderzoeken. Enerzijds om bij te dragen aan de opheldering van 'cold cases' (onopgeloste opsporingszaken), het maken van risicotaxatie en het invullen van risicomanagement en anderzijds om de sociale diagnostiek in relatie te brengen met persoonlijke en persoonlijkheidsdiagnostiek. In dit themanummer komen voorbeelden van dergelijke toepassingen uitgebreid aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Sociale netwerkanalyse en de bestrijding van criminaliteit en terrorisme - R.C. van der Hulst
  2. Netwerkonderzoek als perspectief op georganiseerde criminaliteit - P. van Calster
  3. Netwerkprofilerling in 'cold cases' - M. Spreen en Th. Vermeulen
  4. Sociale netwerkanalyse in het tbs-systeem - L. Pomp en S. Bogaerts
  5. Wie pest wie? Een netwerkbenadering van pesten - R. Veenstra, G. Huitsing, J.K. Dijkstra en S. Lindenberg
  6. Sociale netwerken en jeugdcriminaliteit - J. Broekhuizen, F.M.H.M. Driessen en B. Völker
  7. Wie is bevriend met wie? Over het ontstaan van vriendschappen - B. Völker

Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC: website en rapporten

Publicatiegegevens

Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Justitiële verkenningen 2008/05