Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Samenvatting

Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al sinds de jaren 1960 gediscussieerd. Met dit themanummer wordt beoogd in de eerste plaats inzicht te bieden in de belangrijkste kenmerken van de informele economie. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre deze is vervlochten met de formele en de criminele economie. Ook is er aandacht voor de positie van migranten en de functie van de informele economie als 'kraamkamer' voor nieuwe bedrijven. Ook is er aandacht voor de uitwassen van de informele economie, met name voor de mensen die voor hun overleven aangewezen zijn op de informele sector, zoals mensen zonder verblijfsstatus, die slachtoffer worden van uitbuiting. Actuele ontwikkelingen in de opsporing en jurisprudentie komen uitgebreid aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Informele economie: oorsprong, oorzaak en ontwikkeling - B.M.J. Slot
  2. Het aandeel van de drugssector in het nationaal inkomen - M. Rensman, A. Bruil, A. van de Steeg en B. Kazemier
  3. Werken in de marge; illegaal verblijvende jongeren in Nederland - R. Staring en J. Aarts
  4. Mensenhandel en arbeidsuitbuiting; recente ontwikkelingen in de jurisprudentie - L. van Krimpen
  5. De bestrijding van arbeidsuitbuiting; werkwijzen en bevindingen van de SIOD - A. Bogaerts, P. Plooij en R. Zoetekouw
Boekrecensie
J.P. van der Leun over 'Economic sociology: a systematic inquiry' - Alejandro Portes

Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Justitiële verkenningen 2010/07