Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

Criminologie en victimologie / Geslacht en criminaliteit

Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

Samenvatting

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en veiligheidszorg. In hoeverre leiden maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot delinquent gedrag tot stereotiepe voorstellingen? Wordt bepaald gedrag van mannen bijvoorbeeld wel en van vrouwen niet geaccepteerd, of omgekeerd? Of werpen genderspecifieke verwachtingen en daarop gebaseerde sociale rollen barrières op bij het aanspraak maken op rechten of het trachten het leven naar eigen inzicht in te richten? Aan de hand van deze vragen wordt inzichtelijk gemaakt welke meerwaarde het begrip gender heeft bij de analyse van maatschappelijke vraagstukken.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Wat heeft het allemaal om het lijf? Over het belang van het begrip gender - M. Althoff en J. Janssen
  2. Drugsdealers, gender en straatkapitaal - H. Grundetjern en S. Sandberg
  3. Herken de homo; over het beoordelen van de geloofwaardigheid van seksuele gerichtheid in asielzaken - S. Jansen
  4. Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld - J. Janssen en R. Sanberg
  5. Ik ben geen freak! Het leven van transgenders in Nederland - S. Keuzenkamp
  6. Discriminatie van transgenders door politie en justitie - I. Pohlkamp
Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC: website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Justitiële verkenningen 2013/05