Kijken naar Amerika

Criminaliteit en delicten / Stadscriminaliteit

Kijken naar Amerika

Samenvatting

De Verenigde Staten hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een voorbeeldfunctie op het terrein van sociale veiligheid en grootstedelijke problematiek. De vraag is of de Amerikaanse aanpak van criminaliteit en onveiligheid wel zo geschikt is voor een land als Nederland. Een andere vraag is, wat er eigenlijk gebeurt met de uit Amerika overgenomen beleidsconcepten als 'zero tolerance'. Los van deze vragen wordt ook aandacht besteed aan enkele actuele ontwikkelingen op justitieel terrein in de Verenigde Staten, in het bijzonder aan het liberaler wordende drugsbeleid en de toenemende populariteit van behandeling in plaats van straf voor bepaalde categorieën delictplegers.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De criminaliteitsdaling in New York; over de zin en onzin van veiligheidsbeleid - M.B. Schuilenburg
  2. The product of design; veiligheidsbeleid op Amerikaanse leest geschoeid - V. Lub
  3. Waarom kijken we eigenlijk naar Amerika? - R. van Swaaningen
  4. Pot, crack en Obama's 'third way'; liberalisering van drugsbeleid in de Verenigde Staten? - I. Haen Marshall
  5. Een ommekeer in de Amerikaanse strafrechtspleging? De inzet van alternatieve rechtspraakprogramma's ter bestrijding van overbevolkte gevangenissen in Texas - M. Bachmann, P. Kinkade en B. Smith-Bachmann
  6. Blik naar het Noorden? Een kenschets van het justitiële beleid in Scandinavië - P. Kruize
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Justitiële verkenningen 2013/08