40 jaar JV

40 jaar JV

Samenvatting

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële verkenningen besloten om voor één keer, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van JV, de blik naar binnen te richten en dit laatste themanummer van de 40e jaargang te wijden aan het tijdschrift zelf. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is het vermoeden dat zo’n terugblik een heel aardig tijdsbeeld kan opleveren van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies, in het bijzonder op het terrein van justitie, (straf)recht en criminologie. Ten tweede markeert dit 40-jarig jubileum een belangrijk omslagpunt door het besluit van het WODC om met ingang van 2015 het tijdschrift niet langer in gedrukte vorm te verspreiden.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. De vier V's van Justitiële verkenningen - Frans Leeuw 7
  2. Een einde aan de lange relatie - Bert Berghuis 13
  3. ER IS ER EEN JARIG - Albert Klijn en Frits Huls 16

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Justitiële verkenningen 2014/06

Meer informatie