Dagdetentie

Dagdetentie

Evaluatie van een experiment

Samenvatting

Tijdens dit experiment hebben langgestraften de laatste zes weken van hun straf in dagdetentie doorbracht. Het doel van het onderzoek is vast te stellen of dagdetentie een meerwaarde kan hebben boven reeds bestaande modaliteiten, in het bijzonder de open inrichting, in de voorbereiding van de terugkeer van langgestraften naar de samenleving. De resultaten van het onderzoek leren ons dat het antwoord op deze vraag voorzichtig bevestigend is.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Achtergronden en opzet experiment dagdetentie Rotterdam
  2. Opzet evaluatie-onderzoek
  3. Kenmerken onderzoeksgroep
  4. Bevindingen van gedetineerden
  5. Discussie
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B., Aidala, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
K-reeks 19
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7944

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dagdetentie
Projectnummer:
K19
Operationele status:
Alleen publicatie