Eigen schuld!?

Strafrecht en strafproces / Strafuitsluitingsgrond

Eigen schuld!?

'Culpa in causa' bij wettelijke strafuitsluitingsgronden

Samenvatting

In dit literatuuronderzoek is gezocht naar rechtsliteratuur en jurisprudentie inzake culpa in causa in relatie tot de strafuitsluitingsgronden, omschreven in de artikelen 39 t/m 43 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Eerste Boek, Titel III). Ingegaan wordt op de verschillende omschrijvingen en betekenissen van 'schuld'. De verschillende vormen en theorieën van culpa in causa worden& aan de orde gesteld en wordt ingegaan op geschreven en ongeschreven strafuitsluitingsgronden. Hoofdstuk 2 t/m 5 behandelen de wettelijk omschreven strafuitsluitingsgronden: ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht, noodweer(exces), wettelijk voorschrift en (on)bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Elk hoofdstuk geeft de rol aan van culpa in causa aan de hand van literatuur en jurisprudentie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Culpa in causa en strafuitsluitingsgronden
  3. Ontoerekeningsvatbaarheid
  4. Overmacht
  5. Noodweer(exces)
  6. Wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel
Slotbeschouwing
Summary
Résumé
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Netburg, C.J. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
K-reeks 34
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9317

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij wettelijke strafuitsluitingsgronden
Projectnummer:
K34
Operationele status:
Alleen publicatie