Overtredende overheden

Strafrecht en strafproces / Ontvankelijkheid

Overtredende overheden

Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten

Samenvatting

Centraal in het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coördinerend Beleidsoverleg Milieu en in overleg met de directie Staats- en Strafrecht en het Stafbureau Openbaar Ministerie staat de vraag wat het vervolginsbeleid is van het openbaar ministerie (OM) ten aanzien van overheden die milieuwetten ovetreden. Aanleiding tot onderzoek zijn de rechterlijke uitspraken in strafzaken waar overheden zijn vervolgd voor milieudelicten. Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het OM zaken tegen overheden behandelt, zijn op alle 19 arrondissementsparketten gesprekken gevoerd met milieu-officieren. Daarnaast is een analyse uitgevoerd op strafdossiers uit de periode 1990 tot en met 1992 die betrekking hebben op milieudelicten gepleegd door overheden (in totaal 56 strafzaken).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opsporing van milieudelicten gepleegd door overheden
  3. 'Aannemen' van milieuzaken
  4. Problemen bij optreden tegen overheden
  5. Wijze waarop milieu-officieren zaken afdoen
  6. Dossieranalyse: milieuzaken tegen overheden
  7. Dossieranalyse: afdoening van de zaken
  8. Resultaten, conclusies en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kleiman, W.M., Berg, E.A.I.M. van den
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
K-reeks 35
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9882

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Overtredende overheden; vervolgingsbeleid inzake milieudelicten
Projectnummer:
K35
Operationele status:
Alleen publicatie