AVC-Proloog

AVC-Proloog

Een effectevaluatie

Samenvatting

In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-proloog' uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus (AVC), bestemd voor alcohol-verkeersdelinquenten met een ademalcoholgehalte van niet meer dan 570 mcg. Het gaat dus om een in vergelijking met de gewone AVC's 'lichtere' alternatieve sanctie, bedoeld voor een 'lichtere' groep overtreders van de alcohol-verkeersbepalingen. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de AVC en de AVC-proloog. Er wordt ingegaan op: kenmerken van de deelnemers; effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag; alcohol-verkeersgedrag.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusie

  1. Inleiding
  2. De AVC en de AVC-Proloog als alternatieve sanctie
  3. Het onderzoek
  4. Kenmerken van de deelnemers
  5. De effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag
  6. Alcohol-verkeersgedrag
Summary
Résumé

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leuw, Ed., Brouwers, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
K-reeks 37
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.094

Onderzoekgegevens

Werktitel:
AVC-Proloog; een effectevaluatie
Projectnummer:
K37
Operationele status:
Alleen publicatie