De markt van misdaad en milieu; deel II

Civiel recht en civiel proces / Gevaarlijke stof

De markt van misdaad en milieu; deel II

De grijze en groene deelmarkten

Samenvatting

Deelrapport 2 van het onderzoek dat verricht is naar de aard, verschijningsvorm en omvang van zware milieucriminaliteit. Het gaat inhoudelijk in op de problematiek van zware milieucriminaliteit en illustreert tevens het gebruik en de opbrengst van de methode die is gehanteerd bij het onderzoek. Eerst wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek met betrekking tot de grijze deelmarkten: de schoonmaak- en saneringsmarkt, de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt, de afvalverwijderingsmarkt en de ontdoe-het-zelfmarkt. Daarna worden de resultaten besproken van de groene deelmarkten: de bestrijdingsmiddelenmarkt, de markt van bodemverbeteraars, de wildlife-markt en de markt van vis en visprodukten. Per deelmarkt worden beschreven de kenmerken van de markt en marktomgeving, de marktdeelnemers en de handelswijzen. Eveneens worden per deelmarkt marktspecifieke risicofactoren onderscheiden, worden hypothesen geformuleerd over de werking van factoren en wordt ingegaan op het dreigingsbeeld van zware milieucriminaliteit in de politieregio Kennemerland.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen

  1. Inleiding
  2. De schoonmaak- en saneringsmarkt
  3. De hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt
  4. De afvalverwijderingsmarkt
  5. De ontdoe-het-zelfmarkt
  6. De markt van bestrijdingsmiddelen
  7. De markt van bodemverbeteraars
  8. De wildlife-markt
  9. De markt van vis en visprodukten
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berg, E.A.I.M. van den (red.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
K-reeks 39
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.061

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De markt van misdaad en milieu; deel II: de grijze en groene deelmarkten
Projectnummer:
K39
Operationele status:
Alleen publicatie