Evaluatie Parcon-experiment

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

Evaluatie Parcon-experiment

Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

Samenvatting

Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met deĀ uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van de handhaving van het parkeerbeleid. Hiertoe zijn deze taken - voor een beperkte - periode in een aantal gemeenten overgedragen aan het bedrijf Parcon. Doel: Bedoeling van het experiment is om het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken via een evaluatie van informatie te voorzien ten behoeve van een structurele keuze voor het al dan niet uitbesteden van de onderhavige politiewerkzaamheden. Opzet: In een kwantitatief deel worden de parkeerovertredingen in deelgemeenten geanalyseerd. De kwalitatieve component bestaat uit analyses van berichtgeving in de media, verslagen van de raads- en commissievergaderingen in de diverse gemeenten en bestudering van klachtdossiers. Tevens zullen interviews worden afgenomen me gemeente-ambtenaren, lokale politici, politiefunctionarissen en medewerkers van Parcon.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Fiscalisering van parkeerboetes
  3. Parcon
  4. Parkeercontrole in de politieregio Gooi- en Vechtstreek
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sabee, V., Beijers, W.M.E.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
K-reeks 44
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.415

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Parcon-experiment;; over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes
Projectnummer:
K44
Operationele status:
Alleen publicatie