Gokken in kaart

Criminaliteit en delicten / Kansspeldelict

Gokken in kaart

tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

Samenvatting

Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in 2005 het eerste onderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek kreeg als titel ‘Verslingerd aan meer dan een spel’ (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek geldt als nulmeting. Deze tweede meting is grotendeels een herhaling van de eerste meting, zodat ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld. Vier onderdelen staan centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aantallen spelers
  3. Aantallen spelers naar soort spel
  4. Aard regelmatige spelers
  5. Kansspel- en preventiebeleid
  6. Conclusies
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bieleman, B., Biesma, S., Kruize, A., Zimmerman, C., Boendermaker, M., Nijkamp, R., Bak, T.
Organisatie(s):
Intraval, Mediad, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8874-126-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kansspelverslaving
Projectnummer:
1954
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie