Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

ketensamenwerking in Rotterdam

Samenvatting

In de periode van september 2012 tot en met juni 2013 is een evaluatie uitgevoerd van de pilot zorgcontinuïteit in locatie De Schie van PI Rotterdam. De pilot zorgcontinuïteit bestaat uit twee belangrijke elementen: het inzetten van een trajectregisseur van de GGD Rotterdam en gezamenlijke inkoop. De zorg richt zich op de groep kortgestraften en preventief gehechten met Rotterdam-binding. De doelstelling van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de mate waarin de pilot in de praktijk wordt uitgevoerd zoals beoogt, het benoemen van de succesfactoren en knelpunten en het vaststellen van de mate waarin zorgcontinuïteit is bevorderd door uitvoering van de pilot.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Achtergrond en aanleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Succesfactoren voor zorgcontinuïteit uit de literatuur
  4. De pilot zorgcontinuïteit
  5. Conclusies
Geraadpleegde literatuur
Afkortingen
Plaats van de pilot in de programma's van de gemeente Rotterdam
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Goedvolk, M., Walberg, A.
Organisatie(s):
Significant , WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot kortverblijvende en preventief gehechten in Rotterdam
Projectnummer:
2191
Operationele status:
Afgerond