Kindermishandeling in Nederland anno 2005

Kindermishandeling in Nederland anno 2005

De nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005)

Samenvatting

Hoeveel kinderen in ons land het slachtoffer worden van mishandeling is niet bekend. Daarom is er is behoefte aan cijfermateriaal over de aard en omvang van de problematiek. Het doel van de NPM-2005 is inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland, mede met het oog op het omlijnen van risicogroepen ten behoeve van het gericht opzetten van preventie- en interventieprogramma's. Ook wordt hier de basis gelegd voor de ontwikkeling van een periodieke monitor waarmee de invloed van beleid en hulpverlening kan worden getraceerd. Zie ook: www.LeidenAttachmentResearchProgram.eu (voor een verkorte digitale versie van het rapport, en additionele informatie)

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Uitgebreide samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kader van het onderzoek
  3. De Nationale Prevalentiestudie Kindermishandeling (nPM-2005): NIS in Nederland
  4. De definities van kindermishandeling
  5. Methodologie
  6. Prevalentie van kindermishandeling
  7. Kenmerken van mishandelde kinderen en van gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt
  8. Kenmerken van daders van kindermishandeling
  9. Kenmerken van kindermishandeling geregistreerd door Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
  10. De prevalentie van kindermishandeling in Nederland: discussie en conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
IJzendoorn, M.H., Prinzie, P., Euser, E.M., Groeneveld, M.G., Brilleslijper-Kater, S.N., Noort-Van der Linden, A.M.T. van, Bakermans-Kranenburg, M.J., Juffer, F., Mesman, J., Klein Velderman, M., San Martin Beuk, M., Ohlsen-Koole, P.C. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Cashmir publishers
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.478

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Fac. Sociale Wetenschappen
Telefoon:
071 527 4054

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kindermishandeling
Projectnummer:
1172
Operationele status:
Afgerond