Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van en handhaving binnen Nederland

Samenvatting

Deze quick scan bestaat uit een literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en jurisprudentieonderzoek. Bij de selectie van de vier regelgevingsclusters is gekozen voor voorbeelddossiers waarin problemen als 'gemiddeld zwaar' worden beschouwd. Het onderzoeksresultaat voldoet aan de wens het - op passende wijze - in te kunnen brengen bij de voorbereiding van de Commissie-voorstellen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Openbaarheid van milieu-informatie
  3. Staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling
  4. Eisen aan het beroep van ondernemer in het goederen- & personenvervoer
  5. Afvalstoffen
  6. Duitse jurisprudentie
  7. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voermans, W., Eijlander, Ph., Gestel, R. van, Leeuw, I. de, Moor-van Vught, A. de, Prechal, S.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant - Onderzoeksschool voor Wetgevingsvraagstukken, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholieke Universiteit Brabant - Onderzoeksschool voor Wetgevingsvraagstukken
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.529

Bestelinformatie

Adres:
Katholieke Universiteit Brabant

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van en handhaving binnen Nederland
Projectnummer:
99.169
Operationele status:
Alleen publicatie