Zorgvuldigheid van asielbeslissingen

Zorgvuldigheid van asielbeslissingen

Een vergelijking tussen de oude de nieuwe Vreemdelingenwet

Samenvatting

Dit rapport is onderdeel van de 'Evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de asielprocedure' van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet. In dit onderzoek wordt 'kwaliteit' gedefinieerd in termen van zorgvuldigheid en wordt nagegaan hoe de voornemenprocedure en de individuele verlenging van de beslistermijn onder de Vw 2000 hieraan bijdragen. Dit gebeurt voor wat betreft de voornemenprocedure in vergelijking met de oude Vreemdelingenwet.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. De asielbeslissing - afwijzingen en inwilligingen
  3. Voornemen en beschikking in eerste aanleg
  4. Zienswijze, bezwaargronden en beschikking
  5. Verlenging individuele beslistermijn
  6. Samenvatting en conclusies  

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kromhout, M.H.C., Olde Monnikhof, M., Kulu-Glasgow, I., Munk, K., Beenakkers, E.M.Th.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-5454-709-x
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwaliteit van asielbeslissingen in eerste aanleg Vreemdelingenwet 2000 - Deelproject 2; deelproject 2
Onderzoeker(s):
Kulu Glasgow, I.
Projectnummer:
02.067B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie