Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving

Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving

Procesevaluatie naar de toepassing van lik-op-stuk voor milieudelicten

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op-stukmethode wordt toegepast bij milieudelicten om op basis daarvan de lik-op-stukmethode te verbeteren. De norm dat 70% van de vrijevelddelicten volgens lik op stuk moet worden afgedaan, wordt nergens gehaald. De beste score is 60%. De belangrijkste reden waarom lik op stuk niet vaker wordt toegepast, is de onbekendheid bij de politie en de buitengewone opsporingsambtenaren met deze aanpak of met de criteria voor toepassing. De doorlooptijden voldoen niet aan de oorspronkelijke doelstellingen. Aanvankelijk werd beoogd dat het verkorte proces-verbaal binnen 24 uur na constatering van de overtreding bij de parketsecretaris terechtkomt. In de praktijk duurt dit gemiddeld 16 dagen. De overtreders betalen de boete gemiddeld binnen 26 dagen en meer dan 75% betaalt in eerste instantie. De gedagvaarde weigeraars worden in bijna alle gevallen ter zitting veroordeeld.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Lik-op-stuk: achtergrond en doelstelling
  3. Stand van zaken lik-op-stuk in Nederland
  4. Caus Amsterdam
  5. Casus Arnhem
  6. Casus Roermond
  7. Conclusies: succes en falen
  8. Aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koolhaas, E., Sybrandi, F., Verberk, S.
Organisatie(s):
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.299

Bestelinformatie

Adres:
B&A Consulting
Telefoon:
070 3029500
Fax:
070 3029501
E-mailadres:
info@bagroep.nl
Website:
www.bagroep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving
Onderzoeker(s):
Koolhaas, E.
Projectnummer:
98.059
Operationele status:
Alleen publicatie