Witwassen op de Nederlandse Antillen en Aruba

Witwassen op de Nederlandse Antillen en Aruba

Samenvatting

De vraag die aan deze literatuurverkenning ten grondslag ligt luidt: welke kenmerken van de Nederlandse Antillen en Aruba worden in de literatuur in verband gebracht met het verschijnsel witwassen. Allereerst wordt een globale, algemene schets van de Nederlandse Antillen en Aruba gegeven. Vervolgens worden enkele factoren (het fiscale stelsel, de financiële infrastructuur, wet- en regelgeving, internationale samenwerking/ verdragen, trustkantoren/brievenbusmaatschappijen, en casino's) apart beschreven.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baars-Schuyt, A.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Literatuurverkenningen 06
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.595

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Witwassen op de Nederlandse Antillen en Aruba
Projectnummer:
LV-6
Operationele status:
Alleen publicatie