Inzet communicatie bij crowd management en crowd control

Inzet communicatie bij crowd management en crowd control

Samenvatting

Bij risicovolle evenementen speelt publiekscommunicatie als onderdeel van crowd management en crowd control een belangrijke rol. Dit exploratieve onderzoek beoogt daarom de kennis die beschikbaar is in wetenschap en praktijk in kaart te brengen, met als doel om partijen als lokale overheden, veiligheidsregio's en evenementenorganisatoren in staat te stellen formele en informele communicatie effectiever in te zetten bij grote evenementen. De onderzoeksvraag luidt:
Hoe kan formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het voorkomen van ongelukken bij evenementen en - als het misgaat - aan het beheersen van de situatie?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Literatuurverkenning
  3. Expertinterviews
  4. Conclusies uit wetenschap en praktijk
  5. Praktische aanbevelingen
Referenties
Bijlagen

 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vries, P.W. de, Galetzka, M., Gutteling, J.M.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen , WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Massapsychologie tijdens crises
Projectnummer:
2177
Operationele status:
Afgerond