ISD en SOV vergeleken

ISD en SOV vergeleken

Eerste inventarisatie meerwaarde Inrichting voor Stelselmatige Daders boven eerdere Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden

Samenvatting

Dit is de rapportage van een onderzoek naar de veronderstelde meerwaarde van de in 2004 ingevoerde ISD maatregel (wet plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders) in vergelijking met de eerdere SOV maatregel (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden). De hoofdvraag van het onderzoek is: Op welke punten verschillen de instroom, de samenwerking, het programma en de doelgroep van de huidige ISD van die van de eerdere SOV?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Beleidsveronderstellingen
  3. Instroom
  4. Programma's
  5. Conclusies

Literatuur
Lijst met afkortingen
Bijlagen
Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Biesma, S., Zwieten, M. van, Snippe, J., Bieleman, B.
Organisatie(s):
WODC, Intraval
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
978-90-77115-98-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meerwaarde van de ISD tov de eerdere SOV-maatregel
Projectnummer:
1474
Operationele status:
Afgerond