Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing

Civiel recht en civiel proces / Consumentenrecht

Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing

nulmeting: periode 2000-2009

Samenvatting

De uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze monitor behoort bij het Programma Rechtsbijstand en Geschiloplossing, een programma van het Ministerie van Justitie dat gericht is op het realiseren van zowel verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid binnen het justitiedomein als structurele besparingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand en de rechtspraak. Naast de maatregelen zelf bespreekt deze nulmeting ook de terreinen waarop deze maatregelen betrekking hebben. Dit betreft met name de aantallen toevoegingen die zijn vastgesteld, de aantallen rechtszaken die zijn gestart of gevoerd en de uitgaven die aan deze toevoegingen en rechtszaken zijn gedaan over de periode 2000-2009.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Algemene maatregelen
  3. Bestuursrecht
  4. Familierecht
  5. Strafrecht
  6. Consumentenrecht
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Croes, M.T., Geurts, T., Voert, M.J. ter, Zwenk, F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-07
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing
Projectnummer:
1855
Operationele status:
Afgerond