De Nederlandse migratiekaart

De Nederlandse migratiekaart

achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen

Samenvatting

De Migratiekaart beoogt een periodiek overzicht te geven van de cijfermatige trends in migratiestromen, o.a. arbeidsmigratie, gezinsmigratie, studiemigratie, asielmigratie en illegale migratie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de achtergronden van en verklaringen voor deze trends en aan te verwachten toekomstige ontwikkelingen.
Dit is de eerste volledige versie van de Migratiekaart. Een eerste proeve die in 2009 (Cahier, 2009-3) werd opgeleverd, spitste zich toe op arbeidsmigratie en asielmigratie.
Deze publicatie is bedoeld om onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden te voorzien van theoretische en empirische achtergrondinformatie over recente migratiestromen in het bijzonder in de periode vanaf het jaar 2000.
Dit boek bevat een aantal thematische hoofdstukken waarin specifieke migratietypen worden behandeld. Het gaat om achtereenvolgens: arbeidsmigratie, studiemigratie, gezinsmigratie, asielzoekers, postkoloniale migratie, emigratie uit Nederland en illegale migranten. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen

  1. Inleiding: definities, theorieën en leeswijzer - R. Jennissen
  2. Internationale migratie naar en vanuit Nederland: algemene trends - R. Jennissen
  3. Arbeidsmigratie - H. Nicolaas, S. Verschuren, V. Wijkhuijs en R. Jennissen
  4. Studiemigratie - D. Fouarge en J. van Thor
  5. Gezinsmigratie - H. Nicolaas, J. Liu en S. de Boer
  6. Asielzoekers - V. Wijkhuijs, M. Kromhout, R. Jennissen en H. Wubs
  7. Postkoloniale migratie - G. Oostindie en J. Schoorl
  8. Emigratie uit Nederland - H. Nicolaas en R. Jennissen
  9. Illegale migranten - J. de Boom, A. Leerkes en G. Engbersen
  10. Conclusie en discussie - R. Jennissen
Summary
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jennissen, R.P.W. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-601-6
Reeks:
Onderzoek en beleid 299
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Migratiekaart 2010
Projectnummer:
1821
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie