More power to the consumer?

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

More power to the consumer?

Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

Samenvatting

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de advocatuur in kaart te brengen: welke effecten zijn vooral te verwachten en waar kunnen deze zich vooral voordoen. De commissie Advocatuur (Commissie Wijmen) heeft deze informatie nodig voor haar verslag aan de Minister.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huls, N.J.H., Laclé, Z.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2006

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Mogelijke effecten van (meer) marktwerking in de advocatuur
Onderzoeker(s):
Huls, N.J.H.
Projectnummer:
1360
Operationele status:
Afgerond