Rechtspleging Civiel & Bestuur, webpublicatie 2012

Rechtspleging Civiel & Bestuur, webpublicatie 2012

Samenvatting

Een overzicht van geactualiseerdeexcel-tabellen behorend bij de hoofdstukken 3 t/m 8 is te vinden op de webpagina Rechtspleging Civiel en Bestuur. Daar zijn ook links te vinden naar de publicaties van 'Rechtspleging Civiel en Bestuur' (zie link bij: Meer informatie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtspleging Civiel & Bestuur, webpublicatie 2012
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2275
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie