Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006

Criminaliteit en delicten / Bedrijfscriminaliteit

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006

Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Samenvatting

Doel van het onderzoek is het schetsen van een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de interne criminaliteit, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldings- en aangiftegedrag, en ervaringen met en waardering van de politie. Verder worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Het tabellenrapport is uitgegeven in 2007.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Sectorrapport Bouw
  4. Sectorrapport Detailhandel
  5. Sectorrapport Horeca
  6. Sectorrapport Transport
  7. Sectorrapport Zakelijke dienstverlening

Onderzoeksverantwoording
Management summary
Overzichtstabel
Bijlagen: 1. Nielsen-gebieden en politieregio's; 2. Tabellen bedrijven top 10% van delicten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC, TNS NIPO
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
TNS NIPO
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
TNS NIPO
Telefoon:
020 5225444
Fax:
020 5225333
E-mailadres:
info@tns-nipo.com
Website:
www.tns-nipo.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006
Onderzoeker(s):
Gier, M. de
Projectnummer:
1449
Operationele status:
Afgerond