Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Criminaliteit en delicten / Geweldgebruik

Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Samenvatting

Georganiseerde criminaliteit spreekt zeer tot de verbeelding, maar gefundeerd empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is schaars. Zonder een goed inzicht in de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland blijft de bestrijding daarvan in het luchtledige hangen. In dit rapport wordt op basis van uitgebreide bestudering van een groot aantal opsporingsonderzoeken een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken. Thema's die aan de orde komen zijn: de rol van geweld in de georganiseerde criminaliteit; de rol van de omgeving bij de totstandkoming van georganiseerde criminaliteit; de contactpunten tussen illegaliteit en legaliteit; het verdienen, verdelen en besteden van criminele inkomsten; het witwassen van criminele inkomsten; het opsporen en afpakken van criminele inkomsten; en de schade die georganiseerde criminaliteit met zich mee brengt. Eerdere rapporten verschenen in 1998, 2002 en 2007.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De rol van geweld
  3. Afhankelijkheid van de omgeving
  4. Contactpunten tussen illegaliteit en legaliteit
  5. Verdienen, verdelen en besteden van criminele inkomsten
  6. Afscherming van criminele inkomsten 
  7. Opsporing en ontneming van criminele inkomsten
  8. Schade van georganiseerde misdaad
  9. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruisbergen, E.W. , Bunt, H.G. van de , Kleemans, E.R. , Kouwenberg, R.F. (medew.), Huisman, K. (medew.), Meerts, C.A. (medew.), Jong, D. de (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-5931-938-7
Reeks:
Onderzoek en beleid 306
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor georganiseerde criminaliteit (vierde ronde)
Projectnummer:
1594
Operationele status:
Afgerond