Mediation Monitor 2008

Mediation Monitor 2008

Tussenrapportage

Samenvatting

De huidige rapportage borduurt voor op de vorige tussenrapportage over de periode april 2005 t/m december 2006 (Cahier 2007-6) en geeft cijfermatig inzicht in de actuele stand van zaken in 2007 over de doorverwijzingsvoorzieningen en de daaruit voortvloeiende mediations. Dit rapport beschrijft:

  1. het beroep dat wordt gedaan op de financiƫle voorzieningen;
  2. het gebruik van mediation en de bekendheid ervan binnen de doorverwijzingsvoorzieningen;
  3. de duur enn resultaten van en de tevredenheid over doorverwezen mediations;
  4. het aanbod aan mediators en de tevredenheid over de mediators.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Doelstelling en methoden

  1. Inleiding
  2. Beheer en financiƫle voorzieningen
  3. Het Juridisch Loket
  4. De rechtspraak
  5. Mediations buiten doorverwijzingsvoorzieningen
  6. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Guiaux, M., Tumewu, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-07
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor mediation 2008
Onderzoeker(s):
Guiaux, M.
Projectnummer:
1330B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie