Benchmarking in het gevangeniswezen

Benchmarking in het gevangeniswezen

Een onderzoek naar de mogelijkheden van het vergelijken en verbeteren van prestaties

Samenvatting

De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandel, luidt:
Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt van de performance van penitentiaire inrichtingen en hoe kan benchmarking plaatsvinden, zodat leren, verbeteren en verantwoorden worden bevorderd?
De volgende deelvragen worden behandeld:

 1. Wat houdt benchmarking in en welke kennisvragen dienen te worden beantwoord voordat implementatie ervan in het gevangeniswezen verantwoord plaats kan vinden?
 2. Wat zijn de voornaamste doelstellingen en op welke wijze kunnen deze worden geoperationaliseerd in prestatie-indicatoren binnen de beschikbare databronnen?
 3. Welke factoren hangen empirisch samen met de performance van penitentiaire inrichtingen?
 4. Op welke wijze kan de performance van penitentiaire inrichtingen vergelijkbaar in beeld worden gebracht, rekening houdend met de omstandigheden waarop een inrichtingsmanagement geen invloed heeft?
 5. Wat zijn de mogelijke risicio's en ongewenste neveneffecten van implementatie van benchmarking in het gevangeniswezen?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Aanleiding en de opbouw van de studie
 2. Benchmarking
 3. Van strafdoelen naar taken: beschikbare metingen en betrouwbaarheid
 4. Restrictieve en be√Įnvloedbare factoren bij het performancethema veiligheid
 5. Toetsing van de veronderstelde verbanden met veiligheid
 6. Methodologie van performancevergelijking
 7. Ex-ante-uitvoeringsanalyse 
 8. Conclusie en aanbevelingen

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Molleman, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-458-6
Reeks:
Onderzoek en beleid 294
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitoring kwaliteit primaire processen Gevangeniswezen
Projectnummer:
1564
Operationele status:
Afgerond