Gemeenschapsrecht en gezinsmigratie

Staats- en bestuursrecht / Europees burgerschap

Gemeenschapsrecht en gezinsmigratie

Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op de omvang, samenstelling en toename van, en vormen van gebruik door, de groep gezinsmigranten die in Nederland een verzoek doen tot toelating op grond van het gemeenschapsrecht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Omvang van de totale groep aanvragers
  3. Referenten
  4. Aanvragers
  5. Relatie tussen referenten en aanvragers
  6. Aanvraagproces
  7. Duiding en conclusies
  8. Beantwoording onderzoeksvragen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schreijenberg, A., Klaver, J.F.I., Soethout, J. E., Lodder, G.G., Vleugel, M.J.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek, Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden, IND Informatie- en analysecentrum
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Neveneffecten van toepassing van het Europese Gemeenschaps-recht bij gezinsmigratie
Projectnummer:
1824
Operationele status:
Afgerond