Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

Samenvatting

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om tot een verbetering te komen is meer inzicht in de prestaties van de organisaties in de handhavingsketen en in de inzet van middelen gewenst. Een beleidsmonitor witwassen zou moeten helpen om de prestaties inzichtelijk te maken. Dit onderzoek heeft de primaire doelstelling om een beleidsmonitor witwassen te ontwikkelen, waarmee periodiek in kaart kan worden gebracht wat de prestaties in de handhavingsketen zijn en of de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Achtergrond: een beleidsmonitor voor inzicht in beleidsprestaties
  3. Doel onderzoek en methoden
  4. Theorie: invalshoeken voor een monitor
  5. De bestrijding van witwassen: organisaties en activiteiten
  6. Preventieve activiteiten
  7. Ongebruikelijke en verdachte transacties
  8. Opsporing
  9. Samenwerking, afstemming en regie
  10. Lessen en mogelijke vervolgstappen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tillaart, J. van den, Stouten, J., Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsmonitor bestrijding witwassen; verzameling statistische gegevens tbv FATF-evaluatie
Projectnummer:
1852
Operationele status:
Afgerond