Ambtscriminaliteit aangegeven?

Ambtscriminaliteit aangegeven?

Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid.  

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Een studie naar de werking van artikel 162 Sv
  2. De aangifteplicht uitgelegd
  3. De aangifteplicht in cijfers
  4. De aangifteplicht in relatie tot het intregriteitsbeleid
  5. De strafrechtelijke afhandeling van aangiften
  6. Conclusies en scenario's
Lijst met afkortingen
Samenvatting
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vries Robbé, E. de, Cornelissens, A., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
WODC, Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-75116-40-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang en werking van de in artikel 162 Sv opgenomen aangifteverplichting (Ihb van belang voor financieel-economische wetgeving); i.h.b. van belang voor financieel-economische wetgeving
Projectnummer:
1426
Operationele status:
Afgerond