Geestelijke verzorging in detentie

Geestelijke verzorging in detentie

visie van ingeslotenen op behoefte en aanbod

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in:

 1. De behoefte van verschillende groepen ingeslotenen aan geestelijke verzorging;
 2. De aansluiting van de geboden geestelijke verzorging in de inrichtingen op de gearticuleerde vraag naar geestelijke verzorging van verschillende groepen;
 3. Belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van geestelijke verzorging. De achtergronden, doelen, uitvoering en organisatie van geestelijke verzorging in detentie in Nederland.

Inhoudsopgave

 1. Aanleiding en opzet van het onderzoek
 2. Behoefte van ingeslotenen aan geestelijke verzorging, een literatuuroverzicht
 3. Concept map; "Voor Godsdienst of levensovertuiging is nodig..."
 4. Profiel ingeslotenen in de steekproef
 5. Behoefte aan ondersteuning door godsdienst/levensovertuiging en geestelijke verzorging
 6. Belemmerende en bevorderende factoren
 7. Behoefte aan en aanbod van geestelijke verzorging
 8. Samenvatting en conclusies
Summary
Literatuur
Lijst met afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oliemeulen, L., Luijtelaar, M. van, Shamma, Sara al, Wolf, J.
Organisatie(s):
WODC, Rijksuniversiteit Nijmegen, Universitair Medisch Centrum St. Radboud
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
UMC St. Radboud, Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-94-90626-03-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
UMC St Radboud Nijmegen - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg
Telefoon:
024-3614365
E-mailadres:
werkplaatsOxO@elg.umcn.nl
Website:
www.werkplaatsOxO.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek bereik geestelijke verzorging
Projectnummer:
1789
Operationele status:
Afgerond