Smokkel van handvuurwapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland

Smokkel van handvuurwapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland

Samenvatting

Bij degenen die zich in Nederland politiek en beleidsmatig met de problematiek van vuurwapencriminaliteit bezig houden alsook bij de politie, bestaat het vermoeden dat in ons land de laatste jaren een toenemend aantal handvuurwapens uit voormalige Oostbloklanden wordt binnengesmokkeld. Feitelijk gezien neemt in Nederland het aantal inbeslagnames toe van illegale handvuurwapens die afkomstig zijn uit een voormalig Oostblokland. Dit blijkt uit registratiegegevens van de politie. De mogelijkheden tot smokkel worden voorts bevorderd door de 'gelegenheidsstructuur' in sommige vormalige Oostbloklanden. Het vermoeden dat handvuurwapens die afkomstig zijn uit voormalige Oostbloklanden een belangrijke rol spelen in het Nederlandse illegale circuit vormde de aanleiding tot nader onderzoek naar 'Illegale wapentransporten vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland'. Dit onderzoek is uitgevoerd door IVA-Tilburg, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, op verzoek van de Directie Opsporingsbeleid van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Leeswijzer
  2. Voormalige Oostbloklanden als mogelijk bron voor illegale vuurwapens
  3. De productielanden van illegale handvuurwapens
  4. De werkwijze van dadergroepen
  5. Omvang van de vuurwapensmokkel vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland
  6. Conclusies
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spapens, A.C., Bruinsma, M.Y.
Organisatie(s):
IVA Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA Tilburg
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.669

Bestelinformatie

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek illegale wapentransporten naar ons land vanuit de voormalige Oostbloklanden
Onderzoeker(s):
Spapens, A.C.
Projectnummer:
01.022
Operationele status:
Afgerond