Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

Samenvatting

In april 2004 heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de zogeheten ‘Illegalennota’ gepresenteerd (Kamerstukken II 29537, nrs. 1 en 2). Met deze nota is invulling gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord waarin is vastgelegd dat zowel het onrechtmatig verblijf in Nederland krachtiger zal worden tegengegaan als het profiteren van illegalen door onder andere malafide werkgevers en huisjesmelkers. Periodieke ramingen van de populatie illegalen zijn nodig voor zowel beleidsevaluatie als het politieke draagvlak voor het in gang gezette beleid. Deze studie geeft een overzicht van methoden die in het algemeen gebruikt kunnen worden om uitspraken te doen over de omvang van de populaties van illegale vreemdelingen en het schatten van de omvang van deelpopulaties hiervan, bijvoorbeeld naar nationaliteit of woonplaats.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Verborgen populaties en illegalen
  2. Methoden
  3. Toepassingen op het gebied van illegalen
  4. Opties voor een illegalenmonitor in Nederland 

Summary
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sikkel, D., Heijden, P.G.M. van der, Gils, G. van
Organisatie(s):
WODC, Sixtat, Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Onderzoek en beleid 243
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de populatie onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen (illegalen)
Projectnummer:
1338
Operationele status:
Afgerond