De staat van bestuur van Aruba

Staats- en bestuursrecht / Staatsinrichting

De staat van bestuur van Aruba

een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving

Samenvatting

In dit onderzoek staan twee vragen centraal:

 1. Welke inspanningen op het gebied van goed bestuur (in het bijzonder wat betreft rechtshandhaving en rechtshandhavende instanties) heeft de Arubaanse regering zich getroost sinds de totstandkoming van het uit 1993 daterende Protocol Aruba-Nederland? In hoeverre hebben deze inspanningen resultaten opgeleverd?
 2. Welke zijn de actuele, sterke en zwakke punten op de terreinen van bestuur en rechtshandhaving, in het bijzonder op het snijvlak van beide, waarbij goed bestuur noodzakelijk is voor een adequate rechtshandhaving?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. De aanpak van het onderzoek
 3. De staat van bestuur en rechtshandhaving in de jaren negentig
 4. Ontwikkelingen in de Arubaanse economie en overheidsfinanciën
 5. De relatie tussen Staten en regering
 6. De relatie tussen waarborginstituties en regering
 7. Integriteitsvraagstukken in het bestuur
 8. De vreemdelingenketen
 9. Rechtshandhaving en bestuur
 10. Analyse en conclusies
Summary
Resumen (samenvatting Papiamento)
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weenink, A.W., Klein Haarhuis, C.M., Bokhorst, R.J., Smit, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90--8974-568-2
Reeks:
Onderzoek en beleid 297
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de staat van bestuur van Aruba en rechtshandhaving in het bijzonder
Projectnummer:
1738
Operationele status:
Afgerond