Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten

Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is toegerust. Aan de orde komen o.a. drugshandel, financieel-economische criminaliteit en mensensmokkel. Verder wordt de samenwerking tussen verschillende rechtshandhavingsinstanties, het kennis en expertise niveau en de capaciteit van de betrokken instanties belicht.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Lijst van gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Karakteristieken van St. Maarten
  3. Van migratie naar mensensmokkel
  4. Mensenhandel
  5. Drugscriminaliteit
  6. Financiële criminaliteit
  7. Illegale wapenhandel en terrorisme
  8. Rechtshandhaving gericht op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
  9. Conclusies en aanbevelingen     

Summary
Resumen
Literatuur
Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlage 2: Overzicht beleidsinitiatieven met betrekking tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verhoeven, M.A., Bokhorst, R.J., Leeuw, F.L., Bogaerts, S., Schotborgh - Van de Ven, P.C.M., Allen, R.M. (medew.), Leeuwen, B. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Forensic Services Caribbean
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-933-8
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar georganiseerde criminaliteit op de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen, Fase II
Projectnummer:
1463
Operationele status:
Afgerond