Slachtoffers van (poging tot) oplichting

Slachtoffers van (poging tot) oplichting

Onderzoek onder burgers in Nederland

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van de kenmerken van natuurlijke personen (burgers) die worden geconfronteerd met oplichting of pogingen daartoe en van de vormen van oplichting waarmee zij te maken krijgen. Daarnaast zijn de verschillen in kenmerken tussen slachtoffers en niet-slachtoffers van oplichting vastgesteld en de kenmerken van de oplichting waar ze mee te maken krijgen.
In het onderzoek is verder nagegaan of slachtoffers behoefte hebben aan extra mogelijkheden voor hulpverlening zoals een helpdesk of een hulplijn. Tenslotte is nagegaan of natuurlijke personen behoefte hebben aan voorzieningen om slachtofferschap van oplichting te voorkomen, bijvoorbeeld een preventieloket.

Inhoudsopgave

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Opzet van het onderzoek
  4. Dataverzameling
  5. Methode
  6. Resultaten
  7. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oudejans, M., Vis, C.
Organisatie(s):
WODC, CentERdata
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
CentERdata, Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
CentERdata, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013-4668325
E-mailadres:
centerdata@uvt.nl
Website:
www.centerdata.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtoffers van oplichting; natuurlijke personen
Projectnummer:
1742
Operationele status:
Afgerond