Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

Samenvatting

De vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: welke al dan niet vijandige beeldvorming over het Westen is er waarneembaar in het Egyptische publieke debat van na de val van president Mubarak, wat is daarbij de positie van islamistische vertogen, is in die positie een duidelijke wijziging of radicalisering opgetreden en wat zijn hiervan eventueel de implicaties voor de veiligheid van Nederlanders en Nederlandse belangen in het buitenland (i.c. Egypte)?
Nota Bene: Sinds afgelopen zomer, enige maanden na afronding van het rapport, staat de regionale politiek in de Arabische wereld in het teken van de opkomst van IS en de dreigende onttakeling van Irak en Syrië. Deze extreme situatie maakt dat het publieke debat in de Arabische wereld meer dan voorheen verdeeld is. Een alomvattend beeld van het publieke debat in de Arabische wereld is daarmee moeilijker te verkrijgen. Dat betekent ook dat de keuze voor een beperking van het onderzoek tot Egypte, tot gevolg heeft dat de uitkomsten van dit onderzoek – meer dan aanvankelijk voorzien was – specifiek zijn voor het Egyptische publieke debat.

Inhoudsopgave

Voorwoord en dank
Nederlandse samenvatting

  1. Inleiding, theoretisch kader en methodologische verantwoording
  2. Sociale media
  3. Kranten
  4. Websites
  5. Analyse
  6. Conclusies

Appendices
Bibliografie
English summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Woltering, R., Bent, J. van den, Wijngaert, L. van de
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Center for Middle Eastern Studies, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Center for Middle Eastern Studies
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
UvA - Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies
Telefoon:
020-5254685
E-mailadres:
acmes@uva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar wijziging van Islamitisch vijandsbeeld van het westen
Projectnummer:
2219
Operationele status:
Afgerond